divur-yom-iy...
​מנהלים ומעסיקים,
מעוניינים לקבל הדרכה פנים ארגונית במקום שלכם בזמן שלכם?
מכללת חשבים מציעה לכם מגוון רחב של הדרכות מקצועיות בהתאמה אישית
עם מיטב המומחים והמרצים שיגיעו לאן שתבקשו
במגוון נושאים:
 

פנסיה וגמל
קרנות פנסיה ותיקות | קרן פנסיה מקיפה חדשה | שינוי רגולציה לאורך השנים והשפעתה על תכנון ההסדר הפנסיוני בארגון |
קריאה והבנה של הדוחות השנתיים מקופות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות | מיסוי פיצויי ומענקי פרישה בעזיבת העבודה ו/או בפרישה | מיסוי קצבאות וכללי משיכה מקופות גמל השוואה ערכית וכמותית בין ביטוח מנהלים ובין קרן פנסיה | בעלי שליטה


מיסוי
הוראות ניהול ספרים | ניכוי מס במקור | ביטוח לאומי | מיסוי שכירים | מס ערך מוסף ועוד

דיני עבודה
סיום יחסי עובד/ מעביד | מחלה והבראה | הטרדה מינית | עבודת נשים | צו הרחבה בדבר ביטוח פנסיוני | חופשה שנתית | חוזה עבודה | תלוש שכר | החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה | עובדים זרים בראי משפט העבודה