HEADER_HASHAVIM
יש לכם שאלות במע"מ?
לנו יש את התשובות

עם המרצים: רו"ח שלמה הררי ועו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

 
 יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ,
עדכונים בפסיקה חדשה,
בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים
29.1.24 | מלון קרלטון ת"א | 9:00-15:30 | 750 ש"ח + מע"מ
new-button_3
_________3
Powered by ActiveTrail