logo2
סדרת הרצאות במיסים

זום, בין השעות 09:30-12:30 
עלות הרצאה אחת 415 ש"ח + מע"מ | מחיר עבור 3 הרצאות 1,050 ש"ח + מע"מ


נושאי ההרצאות:
1. הוראות ניהול ספרים 
2. מודול חשבוניות ישראל
3. שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים
4. מס ערך מוסף - הלכה למעשה
5. טופס 161 החדש
6. מיסוי שכירים


*ניתן להירשם להרצאה אחת או יותר


 
new-button_3
Strip_Hashav...
_________3

בכפוף לתקנון המבצע |המחירים לפני מע"מ  
החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת שתבחר | ברכישת מוצר חדש 
חשבים HPS מידע עסקי בע"מ 8109*
Powered by ActiveTrail