logo2
סדרת הרצאות בדיני עבודה

זום, בין השעות 10:00-12:00 
 מחיר מיוחד עבור 6 הרצאות 990 ש"ח + מע"מ 


נושאי ההרצאות:
1. חוק חדש - הפחתת יום הבראה לעובדים
2. זכויות נשים בהריון ולאחר לידה
3. גמלאות מחליפות שכר מילואים ותאונות עבודה
4. הטרדה מינית והתעמרות בעבודה
5. שעות עבודה ומנוחה
6. צו הרחבה בדבר ביטוח פנסיוני


*ניתן להירשם להרצאה אחת או יותר


 
new-button_3
Strip_Hashav...
_________3

בכפוף לתקנון המבצע |המחירים לפני מע"מ  
החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת שתבחר | ברכישת מוצר חדש 
חשבים HPS מידע עסקי בע"מ 8109*
Powered by ActiveTrail