logo2
השתלמות בנושא טופס 161 החדש 
מרצה ומרכז מקצועי: מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום


הטופס החדש, אומנם מרכז מס' טפסים מהתהליך הישן
אך לא מדובר בשינויים טכניים בלבד אלא בשינויים מהותיים הנוגעים בין היתר ל:
• אחריות המעסיק • אחריות העובד• תהליך סיום העבודה • נושאים מקצועיים

ההשתלמות מיועדת לכם - העוסקים במיסוי ותכנון פרישה בארגון:
מנהלי כספים, חשבי שכר, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, עורכי דין במיסים


ההשתלמות כרוכה בתשלום

השתלמות בוקר  |   20.6.24 | 4 מפגשים | 22 שעות אקדמיות

 
new-button_3
Strip_Hashav...
_________3

בכפוף לתקנון המבצע |המחירים לפני מע"מ  
החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת שתבחר | ברכישת מוצר חדש 
חשבים HPS מידע עסקי בע"מ 8109*
Powered by ActiveTrail