HEADER_HASHAVIM
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל הלכה למעשה


נושאים:
העסקתם ומעמדם של עובדים זרים ומסתננים בראי דיני העבודה
ראש מינהל עובדים זרים, תפקיד ראש המינהל - מבנה ארגוני
של המינהל, הסדרת העסקתם של עובדים זרים ופלשתינאים
בענפים השונים בהתאם למדיניות הממשלה.

 

19.9.23 | 10:00-12:30 | מלון קרלטון, ת"א
 
new-button_3
_________3
Powered by ActiveTrail