HEADER_HASHAVIM
 השתלמות בנושא
טופס 161 החדש 
מרצה ומרכז מקצועי: מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום


מדובר במהפכה של ממש! הטופס החדש, אומנם מרכז מס' טפסים מהתהליך הישן
אך לא מדובר בשינויים טכניים בלבד אלא בשינויים מהותיים הנוגעים בין היתר ל:
• אחריות המעסיק • אחריות העובד• תהליך סיום העבודה • נושאים מקצועיים

ההשתלמות מיועדת לכם - העוסקים במיסוי ותכנון פרישה בארגון:
מנהלי כספים, חשבי שכר, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, עורכי דין במיסים

השתלמות בוקר |   12.10.23 | 4 מפגשים | 22 שעות אקדמיות | 9:00-13:00
 
new-button_3
_________3
Powered by ActiveTrail