HEADER_HASHAVIM
יום עיון משלוש הזהב - מיסים, דיני עבודה ופנסיה
15.4.24 | מלון קרלטון, ת"א | 9:00-15:45 
חשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה
אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה,
 עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל
ומחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק

 יום עיון מיוחד, שיעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות

 
____________...
Powered by ActiveTrail