Mask_Group_24_0
AAA
Asset_1_1
חסכונית
מאפשרת לקבוע תמחור נכון,
חיוב לקוחות ומעקב אחר גבייה
icons2_2
יציבה
פועלת כבר יותר מעשור ומשרתת
את המשרדים המובילים בישראל
icons3_4
ידידותית למשתמש
התוכנה פשוטה
וקלה להפעלה
icons4_1
יעילה
כוללת אלפון, תיקים, מסמכים,
מחשבונים וכל מה שדרוש לשמאי
icons5_2
מהירה
מוצאת כל מסמך במהירות מקסימלית
באמצעות כלי חיפוש חדשניים
icons6_3
מודולרית וגמישה
מאפשרת התאמה של שדות
ולשוניות בהתאם לצרכי הלקוח
footer_7

בכפוף לתקנון המבצע |המחירים לפני מע"מ| 
החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת שתבחר 
ברכישת מוצר חדש |  
חשבים HPS מידע עסקי בע"מ 8109*
Powered by ActiveTrail